Huisregels

Hieronder vind je de huisregels van Bon Ton Kappers

Afspraakherinnering: Wij versturen afspraakherinneringen naar onze klanten per SMS en /of Email. Zorg ervoor dat wij jouw correcte email in onze database hebben en dat wij niet als SPAM gezien worden. Deze email service is een gratis extra service die wij verlenen aan onze klanten en waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Mocht het een keer voorkomen dat je geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat je afspraak niet door zou gaan.

Het te laat komen op de afspraak: Bij het te laat verschijnen op een afspraak loop je het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid, of soms moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdsgebrek. Dit kan natuurlijk een keer voorkomen. Als dit herhaaldelijk gebeurd zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Het niet nakomen van de afspraak: Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Op die manier kunnen wij kijken of wij de verloren tijd nog kunnen opvullen met een andere behandeling. Zeg je de afspraak niet, of niet tijdig af, dan zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Dat is natuurlijk niet leuk maar wij hopen op je begrip daar het team op de gereserveerde tijd voor jou klaar stond.

Je gegevens:  Mochten jouw persoonlijke gegevens veranderen, dan willen wij je vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in jouw account. (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of huisadres)

Klacht: Het kan voorkomen dat je niet (geheel) tevreden bent na een behandeling. Wij vinden het erg belangrijk dat je ons dat laat weten binnen 8 dagen. Geheel tevreden klanten is ons doel. Laat ons het weten en wij kunnen dan gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Op zaterdagen verlenen wij deze service niet. En je mag niet zelf hiervoor een afspraak inplannen, dat doen wij zelf!

Mobiele telefoons: Bellen in onze salon is toegestaan, maar dit kan andere aanwezige(n) storen. Dus verzoeken we je niet te luid te spreken of te videobellen wanneer mogelijk het gesprek op een ander tijdstip te voeren. Wij verzoeken je om de beltoon van jouw mobiele telefoon uit te zetten. Je kunt gebruik maken van onze Wifi als je daar behoefte aan hebt i.v.m. werken op je laptop e.d.

Je afspraak: kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraak want onze salon biedt geen ruimte aan je gezinsleden/vrienden die gezellig meekomen en geen afspraak hebben, voor kinderen onder de 12 jaar is het uiteraard toegestaan dat 1 ouder/verzorger mee kan komen.

Roken: Het is verboden om binnen onze salon te roken.

Garderobegebruik: Je mag je jas in de daarvoor bestemde ruimte ophangen en de eventuele tas/rugzak ook. Dit geschiedt op eigen risico, wij nemen hiervoor geen verantwoording of aansprakelijkheid indien deze beschadigd of onterecht is meegenomen door derden.

Wij hopen op je begrip voor onze regels.

Team Bon Ton Kappers